Organised by:


In Cooperation with:


DZIEŃ 1
4 lutego 2020 r. (wtorek)
11.00 – 13.00

PRE-EVENT
WPROWADZENIE DO CORPORATE PPAS - WARSZTAT EDUKACYJNY DLA ODBIORCÓW ENERGII

Prezentacja wprowadzająca – Maciej Kowalski, Enefit

Możliwości pozyskiwania energii przez przedsiębiorstwa w oparciu o corporate PPAs

Dyskusja moderowana z udziałem wytwórcy OZE, spółki obrotu energią oraz przemysłowego odbiorcy energii.

Moderator – Jarosław Bogacz, Polenergia Obrót (do potwierdzenia)

 • Marcin Guzik, Wento
 • Kornel Koronowski, Grupa Boryszew
 • Maciek Kowalski, Enefit
13:00 – 14:00

Rejestracja i powitalna kawa

14:00 – 16:00

SESJA OTWIERAJĄCA

Otwarcie konferencji i powitanie uczestników – Janusz Gajowiecki, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Przemówienie otwierające - Krzysztof Mazur, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Prezentacja wprowadzająca:
Corporate PPAs w Polsce – szanse i bariery – prezentacja raportu Instytutu Jagiellońskiego

Dyskusja panelowa z udziałem:

 • Andrzej Kaźmierski, doradca Ministra Klimatu
 • Bruce Douglas, zastępca CEO, SolarPower Europe
 • Henryk Kaliś, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (do potwierdzenia)
 • Dr Janusz Michałek, Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (do potwierdzenia)
 • Mariusz Podgórski, IKEA
 • Przedstawiciel Ministerstwa Aktywów Państwowych
 • Przedstawiciel PSEW & RE-Source Poland Hub
 • Przedstawiciel sektora bankowego
16:00 – 18.30

Spotkania B2B

20:00

BankietDZIEŃ 2
5 lutego 2020 r. (środa)
10.00 – 11.30

Umowa cPPA według standardu EFET – narzędzie ułatwiające zakup energii z OZE przez przedsiębiorstwa

 • Prezentacja polskiej wersji językowej standardu cPPA opracowanego przez EFET
 • Omówienie wskazówek do zastosowania standardu w polskim porządku prawnym
 • Pytania z Sali

Dr Jan Haizmann, Przewodniczący Komitetu Prawnego EFET,
Rafał Hajduk, Partner, Domański Zakrzewski Palinka

11.30 – 12.00

Przerwa kawowa

12.00 – 13.30

Prezentacja platformy online DNV GL Instatrust dla wytwórców OZE i odbiorców energii

Jonathan Bell, DNV GL

13:30 – 14:30

Lunch

14:30 – 16:00

Przyszłość źródeł odnawialnych na rynku energii

 • Dekarbonizacja w Europie i w Polsce – cele i potrzeby.
 • Uwagi na temat rynku energii elektrycznej w Polsce
 • Jak zakup energii z OZE przez przedsiębiorstwa może wesprzeć funkcjonowanie źródeł odnawialnych na rynku energii
 • Bariery dla rozwoju OZE
 • Rosnący popyt na gwarancje pochodzenia energii z OZE jako czynnik wspierający rozwój źródeł odnawialnych
 • Pytania z Sali

Marek Krzysteczko, Polenergia

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

Zarejestruj się